Bakgrund

Bakgrund

Drakbåtspaddling som rehabiliteringsform för bröstcancerdrabbade började vid University of British Columbia, i Vancouver, Kanada 1996. Professor Don McKenzie utvecklade ett program för att bedöma effekten av motion. Han valde drakbåtspaddling som symbol för ansträngande, repetitiv träning för överkroppen.


Han bjöd in 24 bröstcancervolontärer i åldrarna 32-64, att ansluta sig till projektet. Efter att ha tränat i ett gym i några månader presenterades de för drakskeppet och undervisades i paddelteknik. Efter tre månaders paddlande hade ingen av kvinnorna lymfödem. De ansåg sig istället vara rörligare, friskare och gladare och de gillade kamratskapet och den återfunna kontrollen över livet. Dessa 24 kvinnor lade grunden till drakbåtspaddling som ett sätt att öka medvetenheten om bröstcancer och visa att överlevande kan leva ett normalt liv. Sedan dess har dessa drakbåtsroddare spridits i världen. Idag finns det över 200 lag.


Drakbåt – i tävlings sammanhang kallade Dragon boat – är en lång och smal kanotliknande farkost som drivs fram av dess besättning med hjälp av lösa enbladiga paddlar.

Namnet kommer sig av att båtarna smyckas med drakhuvud, svans och dekor. I tävlingssammanhang paddlas båtarna av 10 eller 20 personer. Därutöver finns en trummare i fören som håller i takten samt en styrman i aktern.


/texten är utdrag från Bröstcancerförbundets tidning BRO FÄSTET nr1/201

Copyright @ All Rights Reserved

Webbsidan är skapad och uppdateras av Begacom IT Business .